Select Page

2.3.c.4. Seleccionar Unidade de medida

A presentación dos datos de medición das xeometrías debuxadas realízase en diferentes unidades seleccionables desde a ferramenta de “Unidades”  da Barra de Ferramentas de Debuxo que desprega á súa vez unha nova Barra de Ferramentas composta de tres botóns con submenús:

 •  – Unidades para xeometrías poligonales. Componse dun submenú cos seguintes botóns:
  •  – Metros cadrados
  •  – Quilómetros cadrados
  •  – Hectáreas
  •  – Acres
  •  – Millas cadradas
 •  – Unidades para xeometrías lineais. Componse dun submenú cos seguintes botóns:
  •  – metros
  •  – Kilometros
  •  .- Millas
  •  – Yardas
  •  – Piés
 •  – Formatos de coordenadas para xeometrías puntuais. Componse dun submenú cos seguintes botóns:
  •   – World Geodetic System
  •   – Graos, Minutos e Segundos
  •   – Graos decimais