Select Page

2.2.5. Fixar a transparencia de Mapas

Calquera dos Servizos de Mapa, tanto sexan Mapas de Base, de Traballo ou de Unidades Administrativas cargados ten asociado un control de transparencia propio.
Para modificalo daranse os seguintes pasos:

  • Facer clic sobre o Panel de Catálogo
  • Despregar a árbore ata chegar ao Mapa sobre o que se quere fixar transparencia (no caso dos Mapas Basee só hai un control xa que en todo momento unicamente hai un Mapa Basee activo)

  • Pulsar sobre a icona  para despregar o seu Menú de Opcións.
  • Desprazar o punto azul da barra de transparencia, á esquerda é opacidade mínima e á dereita é opacidade máxima: