Select Page

Servizos de Datos

Os Servizos de Datos son os mecanismos polos que é posible obter da internet datos tabulares estruturados e normalizados que poidan reutilizarse en procesos posteriores de análises.

Tamén devolven toda clase de documentos e informes en formatos diversos, nalgúns casos utilizables directamente desde o navegador (Chrome, Edge, Safari…) noutros mediante as aplicacións propias de cada formato.