Select Page

2.3.b.3. Seleccionar xeometrías

A Capa de Traballo en edición pode conter multitude de xeometrías dos tres tipos indicados: poligonales, lineais e puntuais. Unha vez debuxadas para poder efectuar operacións con elas é preciso seleccionalas previamente.
As xeometrías seleccionadas cambian a súa forma de representación, na imaxe seguinte obsérvase unha xeometría sen seleccionar e outra (marcada en amarelo) seleccionada.

Para seleccionar xeometrías unha vez activada a Barra de Ferramentas de Debuxo, utilizarase a ferramenta de Selección  que desprega un submenú composto dos seguintes botóns:

  •   – Selecciona mediante un clic dentro da xeometría (se hai varias superpostas nese punto seleccionaraas todas)
  •   – Selecciona todas as xeometrías que sexan pisadas por un marco rectangular
  •   – Selecciona todas as xeometrías que sexan pisadas por un contorno debuxado a man alzada
  •   – Selecciona todas as xeometrías
  •  – Inviste a selección
  •  – Anula a selección
  •  – Presenta a lista das xeometrías debuxadas no Panel de Resultados, onde poden ser seleccionadas de forma individual mediante un chexbox, modificar o seu texto asociado e facer zoom a cada unha cun clic sobre a súa fila.