Select Page

Reordenar os Mapas

A orde de presentación dos servizos no Mapa está en función da súa orde en Panel de Catálogo. O sistema coloca sempre o Mapa Basee de fondo e a continuación vai apilando os Servizos de Mapa activos empezando polo que estea máis abaixo na árbore do Catálogo, as Capas de Traballo sempre se colocan as últimas.
É posible alterar esta orde de dúas formas:

  • Apuntando co cursor nun Servizo e arrastrándoo a outra posición da árbore que aparece sinalada por un recuadro punteado, é preciso colocar o Servizo dentro de devandito recuadro para que o movemento de arrastre teña éxito:

  • Utilizando as opcións “Subir” e “Baixar” do Menú de Opcións:


Hai algunhas limitacións:

  • Os Mapas Basee e as Capas de Traballo non se poden mover.
  • Os movementos débense producir entre elementos que estean ao mesmo nivel de profundidade dentro da árbore.
  • É preferible que no momento de mover un nodo estea colapsado, así como todos os demais nodos do seu mesmo nivel de profundidade.