Select Page

6.25 Panel de Resultados

As diferentes peticións de Servizos de Datos, consulta de Metadatos, listas de Xeometrías… etc. Todas as operacións que supoñan a presentación dun texto, unha lista, un informe ou unha imaxe, realízanse no Panel de Resultados, que se desprega desde a parte inferior da pantalla e presenta tantos cartafoles como consultas estean activas:

O panel pódese ocultar completamente facendo clic no botón de peche:

E pódese volver despregar facendo clic no botón de apertura: