Select Page

Ferramentas de navegación

uThings é un sistema global, alcanza a calquera parte do mundo. Por iso na súa presentación inicial iníciase cunha vista mundial.
A partir dela hai diferentes modos de achegarse a unha localización determinada:

 • Utilizando as funcións do rato e teclado:
  • Virando a roda cara a adiante se ampla o mapa e cara atrás redúcese
  • Mantendo pulsada a roda, ou calquera dos botóns e desprazando o rato desprázase tamén o mapa
  • Mantendo pulsada a tecla Shift e o botón esquerdo do rato pódese indicar unha xanela de zoom para ampliar o mapa.
  • Mantendo pulsada as teclas Alt+Shift e o botón esquerdo do rato pódese indicar unha xanela de zoom para reducir o mapa.
 • Utilizando as ferramentas de navegación: no Panel de Ferramentas sempre está presente a barra principal de ferramentas con varios botóns de axuda á navegación:

 • Man:  activa o desprazamento do mapa por arrastre co rato
 • Zoom aumentar:  permite indicar unha xanela de zoom para ampliar o mapa
 • Zoom reducir:  permite  indicar unha xanela de zoom para reducir o mapa
 • Coordenadas:  permite indicar coordenadas en diversos formatos para achegar o mapa a un punto xeográfico concreto.
 • Zoom inicial:  devolve o mapa á posición de zoom inicial.
 • Utilizando as ferramentas de procura: todos resultados dos Contextos de Procura permiten facer zoom á súa posición facendo clic sobre eles.