Select Page

2.3.b.4. Modificar xeometrías

Unha vez debuxadas unha ou varias xeometrías se pueden modificar mediante a Ferramenta de Modificar Xeometrías  . A modificación realizarase sobre as xeometrías que estean seleccionadas nese momento.
A ferramenta de Modificar Xeometrías desprega un submenú composto dos seguintes botóns:

  •    – Editar, permite mover, eliminar e inserir vértices na xeometría
  •   – Mover, permite mover o conxunto das geometrias.
  •    – Rotar
  •       – Cortar, elimina as xeometrías e colócaas no portapapeles, poden ser recuperadas coa ferramenta de Pegar
  •      – Refacer a última acción
  •      – Desfacer a última acción

Na seguinte secuencia de vídeo obsérvase a modificación dunha xeometría inserindo e movendo vértices: