Select Page

2.2.9. Ver a lenda dun Servizo de Mapa

  • Facer clic no Panel de Catálogo.
  • Despregar a árbore ata o Servizo de Mapa do que se quere obter a lenda.
  • Pulsar sobre a icona para despregar o seu Menú de Opcións.
  • Pulsar sobre a opción ”Lenda”

O sistema presentará a lenda nunha xanela flotante: