Select Page

Inicio de sesión de Usuario

Para acceder ao sistema de urbiThings utilízase en Menú de Inicio situado na esquina superior dereita da pantalla coa icona  . Desprega un menú coas seguintes opcións:

  •  – Conectar
  •  – Desconectar
  •    – Gardar configuración
  •   – Editar perfil de usuario
  •   – Pechar a aplicación

A opción de conectar presenta unha páxina de acceso:

Para indicar o nome de usuario ou a súa conta de correo e o contrasinal.

Unha vez conectado o sistema reaxustarase para presentar o idioma e nivel de acceso do usuario.