Select Page

2.3.a.2. Imprimir o Mapa

No a barra principal do Panel de Ferramentas atópase o botón de Imprimir  , ao pulsalo preséntase o marco de impresión e as opcións de formato, dimensión e orientación do papel.