Select Page

2.3.b.9. Guardar geometries

Unha vez debuxadas Xeometrías hai dúas formas de gardalas nun ficheiro KML. Escóllese este tipo de ficheiro porque permite gardar simultaneamente todo tipo de xeometrías, cos seus atributos asociados e a súa simboloxía. Ademais é facilmente visualizable con ferramentas estándar da internet sen aplicativos especiais,

A) Utilizar a ferramenta de ”Gardar Xeometría”  da Barra de Ferramentas de Debuxo, que presenta un submenú cos seguintes botóns:

  •  – Garda só as xeometrías seleccionadas.
  •  – Garda todas as xeometrías debuxadas.

En ambos os casos presenta un diálogo para indicar o nome do ficheiro KML onde se gardarán os debuxos.
B) Utilizar a opción “Exportar Capa” do menú de opcións da Capa de Traballo do Catálogo actualmente en edición: