Select Page

2.3.b.5. Eliminar xeometrías

Para eliminar Xeometrías debuxadas hai dous métodos:
A) Utilizar a ferramenta de ”Eliminar Xeometrías”  da Barra de Ferramentas de Debuxo, que presenta un submenú cos seguintes botóns:

  •  – Eliminar só as xeometrías seleccionadas
  •  – Eliminar todas as xeometrías debuxadas.

B) Seleccionar as xeometrías para eliminar e pulsar a tecla Suprimir