Select Page

A organización do espazo de traballo

Si o vídeo é unha aclaración suficiente, pode pasar ao seguinte tema: Seleccione un contexto de busca.

Aquí hai unha explicación máis detallada:

uThings ofrécese como unha aplicación que funciona sobre calquera navegador estándar da internet. Vostede pode abrir no seu navegador cantas pestanas de uThings como desexe, de forma que poida realizar simultaneamente en cada pestana funciones diferentes. Se abre unha sesión de usuario, todas as pestanas dunha mesma instancia do navegador compartirán esa sesión de usuario.
Se vostede abre varias xanelas do seu navegador ou abre simultaneamente navegadores diferentes, en cada un pódese iniciar unha sesión cun usuario distinto.
Dentro da xanela do navegador uThings organiza o seu espazo de traballo en catro áreas:

  • O Mapa: ocupa sempre toda a pantalla como un fondo de traballo, o resto dos compoñentes colocaranse sobre el, pero sempre superpostos ao mapa. O Mapa presenta todos os Servizos de Mapa que estean activos.
  • A Cabeceira: forma unha banda na parte superior da pantalla sobre o Mapa que só adquire fondo gris cando o cursor sitúase sobre ela. Contén o logo de uThings, o “Acerca de” de Arnaiz Urbimática coa versión actual, o Unidade Administrativa  de Traballo en curso, o Usuario coa sesión en curso e un menú de inicio.
  • O Panel de Ferramentas que se desprega sobre o Mapa desde o bordo dereito da pantalla e contén os compoñentes esenciais de Buscar, ordenar o Catálogo e as Barras de Ferramentas. O seu tamaño contrólase arrastrando o seu bordo esquerdo ou cos botóns de pechar e abrir o Panel.
  • O Panel de Módulos que se desprega sobre o Mapa desde o bordo esquerdo da pantalla e contén as diferentes funcións colaborativas de uThings. O seu tamaño contrólase arrastrando o seu bordo dereito ou cos botóns de pechar e abrir o Panel.
  • O Panel de Resultados que se desprega sobre o Mapa desde o bordo inferior da pantalla e presenta os datos que resulten de realizar consultas sobre o Mapa ou outros compoñentes.O seu tamaño contrólase arrastrando o seu bordo superior ou cos botóns de pechar e abrir o Panel.

Os tres paneis poden ser mostrados e dobrados en todo momento coas frechas laranxas para deixar o espazo máximo no mapa

Mentres están despregados pódense superpoñer uns sobre outros, pero en todo momento o usuario pode seleccionar o panel frontal facendo clic co rato sobre o seu contido.