Select Page

2.3.b.7. Editar Coordenadas de xeometrías

Unha vez debuxada unha ou varias xeometrías, o seu contido xeométrico é susceptibles de ser modificado como un texto plano en diversos formatos, a ferramenta Editar Xeometría  presenta un submenú cos seguintes botóns:

O editor de texto plano permite inserir, modificar ou eliminar vértices, gardar a xeometría e pegar desde ficheiros externos de xeometrías. neses formatos.