Select Page

2.3.c.2. Debuxo Avanzado

As ferramentas de Debuxo Avanzado permiten realizar algunhas operacións sinxelas de geoproceso. Actívanse mediante a Ferramenta de ”Debuxo Avanzado”   da Barra de Ferramentas de Debuxo que desprega á súa vez unha nova Barra de Ferramentas composta dos seguintes botóns:

 •  – Simplificar xeometrías: elimina vértices das xeometrías seleccionadas.
 •  – Engadir Anel a xeometría: utiliza unha xeometría para xerar un oco dentro doutra xeometría
 •  – Engadir Parte a unha xeometría, suma a xeometría dunha entidade a xeometría doutra
 •  – Borrar Parte dunha Xeometría, resta dunha xeometría a xeometría doutra
 •  – Divide unha xeometría en dúas utilizando unha linea de corte.
 •  – Crear Zona de Influencia, xera unha nova xeometría a partir das xeometrías seleccionadas ampliando o seu bordo a unha distancia fixada.
 •  – Intersectar xeometrías, crea unha nova xeometría no espazo de superposición da xeometrías seleccionadas.
 •  – Fusionar xeometrías, crea unha nova xeometría por unión das xeometrías seleccionadas.
 •  – Diferenza xeométrica, crea unha nova xeometría a partir da partes non superpostas dunha das xeometrías seleccionadas.
 •  – Envolvente convexa, crea unha nova xeometría que envolve a todas as xeometrías seleccionadas.
 •  – Converter xeometría de Múltiple a Simple, converte nunha xeometría única un conxunto de xeometrías
 •  – Diferencia simétrica, crea unha nova xeometría a partir das partes non superpostas dun conxunto de xeometrías.