Select Page

2.3.b.2. Debuxar e medir xeometrías

Unha vez activada a Barra de Ferramentas de Debuxo, pódense debuxar xeometrías de tres tipos: poligonales, lineais e puntuais.
As xeometrías debúxanse na Capa de Traballo que nese momento estea en edición, por defecto será a capa de “Debuxo”. NOTA IMPORTANTE: se a visualización da Capa de Traballo en edición está desactivada, poderanse debuxar xeometrías pero non se verán:

A barra de ferramentas de debuxo permite seleccionar o tipo de xeometría mediante os seguintes botóns:
Xeometrías puntuais, desprega un submenú de tipos de polígono:

 •   – Rectángulos con dimensións axustables
 •   – Cadrados
 •   – Polígonos
 •     – A man alzada
 •   – Círculos

Xeometrías lineais, desprega un submenú de tipos de liña:

 •  – Rectas
 •    – A man alzada
 •  – Arcos

Xeometrías puntuais, desprega un submenú de modos de debuxo puntual:

 •    – Debuxar Puntos
 •   – Mostrar/ocultar a coordenada do punto
 •   – Mostrar/ocultar halo
 •   – Cambiar o modelo de icona que representa ao momento.

Unha vez seleccionada a ferramenta de debuxo o cursor adopta forma de cruz  indicando a súa coordenada de posición.

A forma de debuxo baséase en facer clic para inserir vértices na xeometría, no caso dos polígonos pode bastar con facer clic nas esquinas:

Ao debuxar irá presentando de forma dinámica a área do polígono debuxado.
No caso das liñas facendo clic en cada punto da linea:

Ao debuxar irá presentando de forma dinámica a lonxitude da linea debuxada.

Unha vez finalizado o debuxo da xeometría, incluirá a medición da súa área no caso de polígonos, da súa lonxitude no caso de liñas e das súas coordenadas no caso de puntos, nas unidades determinadas na Ferramenta de Unidades de Medida.

Cando ao debuxar, o cursor achégase a menos de cinco pixeles dun vértice de calquera outra xeometría xa debuxada (snap distance), reaxustarase automaticamente para coincidir con el. Desta forma o sistema asegúrase de que xeometrías moi próximas axusten os seus bordos exactamente.