Select Page

Consulta no mapa

Na barra principal do Panel de Ferramentas atópase o botón de Información   , ao pulsalo o cursor cambia incluíndo un signo de interrogación  . Facendo clic nun punto do mapa o sistema executará tantas consultas como Servizos estean activos no Catálogo e dispoñan de consulta de datos:

  • Servizos de Mapas WMS mediante a consulta estándar de getcapabilities
  • Capas locais en KML polos seus atributos asociados
  • Capas locais en SHP pola súa táboa .dbf adxunta
  • Servizos de Datos

Os resultados visualizaranse no Panel de Resultados que se desprega desde a parte inferior da pantalla:

Cando os resultados conteñen referencia a obxectos xeométricos obtidos durante a consulta, facendo clic en calquera deles o sistema fará zum á súa extensión e copiará a súa xeometría na Capa de Traballo – Debuxos. Desde onde poderá ser editada, utilizada para construír outras xeometrías ou gardada en ficheiros KML: