Select Page

2.3.a.3. Compartir o Mapa

No a barra principal do Panel de Ferramentas atópase o botón de Compartir  , ao pulsalo preséntase o diálogo de compartir para indicar o destinatario e o medio de envío.