Select Page

2.2.4. Seleccionar o Servizo de Mapa Base

O Mapa Basee forma o fondo cartográfico de referencia sobre o que se representan o resto dos Servizos de Mapas.
Normalmente está proporcionado por unha plataforma global de mapas como Google Maps, Open Street Map ou Bing. As Organizacións xestoras dunha Unidade Administrativa poden tamén achegar Servizos de Mapa Basee nas súas Unidades Administrativas, Servizos que unicamente serán visibles como tales cando se acceda a uThings mediante Acceso Directo a Unidade Administrativa.
Para seleccionar o Servizo de Mapa Basee daranse os seguintes pasos:

  • Facer clic sobre o Panel de Catálogo
  • Despregar os Mapas basee facendo clic sobre a frecha:

  • Seleccionar o Mapa Basee facendo clic sobre o seu círculo.

O Mapa actualizarase de forma inmediata substituíndo o Mapa Basee actual polo novo.

O Mapa Basee pódese manter visible ou oculto marcando o seu checkbox:


Se está oculto o fondo do mapa poderá establecerse en cor branca (como na imaxe superior) ou en cor negra:

Utilizando no Menú de Opcións  dos Mapas Basee o botón de Cambiar Fondo: