Select Page

Busca por texto

  • Facer clic no Panel de Buscar
  • Seleccionar o Contexto de Procuras
  • Escribir unha parte significativa do nome no recuadro de texto

O sistema presentará unha lista de resultados. Pulsando cada resultado o mapa fará zoom á súa extensión. No caso de que ese resultado dispoña de Servizos de Mapas e Datos presentará un Botón de Carga para a súa inclusión no Catálogo.