Select Page

Buscar por clic

  • Abrir o Panel de Buscar
  • Seleccionar o Contexto de Procura
  • Pulsar o botón de Procura por clic
  • Facer clic no mapa

O sistema presentará os elementos localizados nese punto correspondentes ao Contexto Seleccionado.
Pulsando cada resultado o mapa fará zoom á súa extensión. No caso de que dispoña de Servizos de Mapas e Datos presentará un Botón de Carga para a súa inclusión no Catálogo.