Select Page

2.3.c.3. Aplicar simboloxía a xeometrías

A simboloxía aplicada ás xeometrías debuxadas pódese personalizar (e exportar no ficheiro KML) mediante a Ferramenta de ”Simboloxía”  da Barra de Ferramentas de Debuxo que desprega á súa vez unha nova Barra de Ferramentas composta dos seguintes botóns:

  •  – Cor de recheo, presenta unha paleta de cor para encher as xeometrías seleccionadas.
  •    – Cor de liña, presenta unha paleta de cor para os bordos das xeometrías poligonales e lineais seleccionadas.
  •  – Incrementa o groso da liña de píxel en píxel das xeometrías poligonales e lineais seleccionadas
  •  – Decrementa o groso da liña de píxel en píxel das xeometrías poligonales e lineais seleccionadas
  •   – Editar o texto asociado á xeometría seleccionada
  •    – Desfai a última acción de asignación de simboloxía.
  •  – Copia a simboloxía da entidade seleccionada
  •  – Pega a simboloxía copiada na entidade seleccionada
  •  – Presenta unha paleta de simboloxías estándar para aplicar ás xeometrías seleccionadas