Select Page

2.3.a.6. Engadir Mapas

No a barra principal do Panel de Ferramentas atópase o botón de Engadir Mapas    , dispón dun barra vertical de botóns para seleccionar o tipo de mapa a engadir:

  •    Raster: imaxes georreferenciadas.
  •    Vector: ficheiros de formas SHP, KML ou GML
  •   Servizos de Mapas WMS non incluídos no seu Ámbito
  •   Servizos de Mapas WFS non incluídos no seu Ámbito
  •   Conexións a Capas en PostGIS
  • Conexións a Capas en Oracle Spatial
  •   Conexións a Capas en ArcGis Server
  •   Conexións a capas en MapServer

Cada unha das opcións presenta diálogos específicos para seleccionar un ficheiro ou realizar unha conexión:

A capa engadida incluirase dentro do Catálogo como unha Capa de Traballo:

A nova capa por defecto quedará en estado de edición:

E por tanto activará a Barra de Ferramentas de Debuxo no Panel de Ferramentas: