Select Page

Territorios

uurbiGIS mantén unha base de datos mundial de Unidades Administrativas: delimitacións de chan asignadas a unha ou varias Organizacións con competencia territorial.
Estrutúranse en seis niveles jerárquicamente dependentes, o primeiro está formado por 255 países aínda que a ONU unicamente recoñece a 194.
A partir dese nivel en cada país hai estruturas diferentes, desde as mais sinxelas como país / municipio ata as mais complexas como en Francia: país / rexión / departamento / distrito / cantón / comuna.
En total contabilízanse 293.849 ámbitos distribuídos en seis niveles:

  1. = 255
  2. = 3.574
  3. = 48.895
  4. = 142.614
  5. = 47.085
  6. = 51.425 (unicamente existen en Francia e Rwuanda)