Select Page

2.2.2. Activar e Desactivar Servizos do Catálogo

Cada Servizo cargado no Catálogo dispón dun control de activación:

  • Cando o nodo é un Servizo de Mapa a activación e desactivación preséntao ou o oculta de forma inmediata no Mapa.
  • Cando o nodo é un Servizo de Datos activa ou desactiva a súa presentación no Panel de Resultados ao pedir Información ao Mapa.
  • Cando o nodo é un Cartafol ou unha División Administrativa activa ou desactiva todos os Servizos contidos nela.