Select Page

Modos de acceso

As Organizacións Xestoras de Unidades Administrativas poden chegar a acordos coa Organización Administradora de urbiThings para que os usuarios poidan acceder de forma abreviada ao espazo e os Servizos da súa Unidade Administrativa mediante unha URL propia. Esta opción inclúe que ademais teñan a posibilidade de personalizar a súa presentación como forma de individualizar a súa achega ao sistema. Xa que en todo caso mantense a posibilidade de acceso global a calquera outra Unidade Administrativa. Mediante esta opción as Unidades Administrativas adquiren os servizos dunha Infraestrutura Espacial de Datos cun mínimo de recursos humanos e técnicos.

As Organizacións Xestoras de Unidades Administrativas poden chegar a acordos coa Organización Administradora de urbiThings para que os usuarios poidan acceder de forma abreviada ao espazo e os Servizos da súa Unidade Administrativa mediante unha URL propia. Esta opción inclúe que ademais teñan a posibilidade de personalizar a súa presentación como forma de individualizar a súa achega ao sistema. Xa que en todo caso mantense a posibilidade de acceso global a calquera outra Unidade Administrativa. Mediante esta opción as Unidades Administrativas adquiren os servizos dunha Infraestrutura Espacial de Datos cun mínimo de recursos humanos e técnicos.