2.2.7. Fer zoom a un Servei

Des dels Serveis de Mapes i Dades es pot fer zoom a la seva extensió de dues formes:

A) Fent clic en la icona de Mapa o Servei:

B) Mitjançant el Menú d’Opcions de cada Mapa

  • Seleccionar el Servei, Carpeta o Unitat Administrativa a la qual fer zoom acostant el cursor al seu Menú d’Opcions:

  • Prémer sobre la icona  per a desplegar el seu Menú d’Opcions.
  • Prémer sobre l’opció “Zoom a la Capa”

El Mapa es mourà a l’extensió de l’element sol·licitat.