Select Page

1.3. Selector de Territori de Treball

Els usuaris anònims, aquells que no estan registrats en urbiThings, poden accedir a qualsevol Unitat Administrativa de urbiThings però solament poden visualitzar els Serveis de Mapes i Dades que l’Organització Gestora de cada Unitat Administrativa hagi decidit publicar.
Per altra banda, les Organitzacions i els seus Usuaris registrats en urbiThings poden accedir a qualsevol Unitat Administrativa i als seus Serveis públics, igual que els usuaris anònims, però a més podran col·laborar gestionant, creant dades o supervisant, en tantes Unitats Administratives com tinguin assignades, segons la capacitat que els atorgui el Grup d’Organització i d’Usuari que tinguin assignat en cadascun d’ells.
No hi ha limitació en el nombre de Unitats Administratives en les quals una Organització pot col·laborar
Quan un Usuari registrat inicia una sessió en urbiThings podrà navegar per qualsevol Unitat Administrativa i accedir a les seves dades públiques, però si vol exercir la seva col·laboració en una Unitat Administrativa concreta ha de seleccionar-la de la llista de Unitats Administratives en els quals està assignat com col·laborador
Aquesta llista es troba en la barra superior de l’aplicació com un desplegable

que presenta la llista de Unitats Administratives:

Al seleccionar un d’ells el sistema farà zoom a la seva posició en el mapa i reconfigurará l’aplicació adaptant-la als permisos que l’Usuari i la seva Organització disposin sobre aquesta Unitat Administrativa.
Des d’aquest moment totes les operacions de col·laboració se circumscriuran a aquesta Unitat Administrativa de Treball: