Reordenar els Mapes

L’ordre de presentació dels serveis en el Mapa està en funció del seu ordre en Panell de Catàleg. El sistema col·loca sempre el Mapa Base de fons i a continuació va apilant els Serveis de Mapa actius començant pel qual estigui més baix en l’arbre del Catàleg, les Capes de Treball sempre es col·loquen les últimes.
És possible alterar aquest ordre de dues formes:

  • Apuntant amb el cursor en un Servei i arrossegant-lo a altra posició de l’arbre que apareix assenyalada per un recuadro punteado, cal col·locar el Servei dintre de dita recuadro perquè el moviment d’arrossegament tingui èxit:

  • Utilitzant les opcions “Pujar” i “Baixar” del Menú d’Opcions:


Hi ha algunes limitacions:

  • Els Mapes Base i les Capes de Treball no es poden moure.
  • Els moviments s’han de produir entre elements que estiguin al mateix nivell de profunditat dintre de l’arbre.
  • És preferible que en el moment de moure un node estigui col·lapsat, així com tots els altres nodes del seu mateix nivell de profunditat.