Panell de Dades

Les diferents peticions de Serveis de Dades, consulta de Metadatos, llistes de Geometries… etc. Totes les operacions que suposin la presentació d’un text, una llista, un informe o una imatge, es realitzen en el Panell de Resultats, que es desplega des de la part inferior de la pantalla i presenta tantes carpetes com consultes estiguin actives:

El panell es pot ocultar completament fent clic en el botó de tancament:

I es pot tornar a desplegar fent clic en el botó d’obertura: