Select Page

6.25 Panell de Resultats

Les diferents peticions de Serveis de Dades, consulta de Metadatos, llistes de Geometries… etc. Totes les operacions que suposin la presentació d’un text, una llista, un informe o una imatge, es realitzen en el Panell de Resultats, que es desplega des de la part inferior de la pantalla i presenta tantes carpetes com consultes estiguin actives:

El panell es pot ocultar completament fent clic en el botó de tancament:

I es pot tornar a desplegar fent clic en el botó d’obertura: