2.2.10. Obtenir metadatos d’un Servei

Els Serveis de Mapa i de Dades poden tenir associats metadatos que expliquin la seva naturalesa, origen i qualitat. Normalment segueixen les especificacions la Norma Internacional ISO19115 “Geographic Information-Metadata” encara que el seu compliment no és obligatori. Per a consultar aquest tipus de dades es donaran els següents passos:

  • Fer clic en el Panell de Catàleg
  • Desplegar l’arbre fins al Servei de Mapa del que es volen obtenir metadatos
  • Prémer sobre la icona per a desplegar el seu Menú d’Opcions.
  • Prémer sobre l’opció “Metadatos”

Els resultats es visualitzaran en el Panell de Resultats que es desplega des de la part inferior de la pantalla: