2.3.b.4. Modificar geometries

Una vegada dibuixades una o diverses geometries es pueden modificar mitjançant l’Eina de Modificar Geometries  . La modificació es realitzarà sobre les geometries que estiguin seleccionades en aquest moment. L’eina de Modificar Geometries desplega un submenú compost dels següents botons:

  •    – Editar, permet moure, eliminar i inserir vèrtex en la geometria
  •   – Moure, permet moure el conjunt de les geometrias.
  •    – Rotar
  •       – Tallar, elimina les geometries i les col·loca en el portapapers, poden ser recuperades amb l’eina de Pegar
  •      – Refer l’última acció
  •      – Desfer l’última acció

En la següent seqüència de vídeo s’observa la modificació d’una geometria inserint i movent vèrtex: