2.3.a.2. Imprimir el Mapa

En el la barra principal del Panell d’Eines es troba el botó d’Imprimir  , al prémer-lo es presenta el marc d’impressió i les opcions de format, dimensió i orientació del paper.