2.3.b.9. Guardar geometries

Una vegada dibuixades Geometries hi ha dues formes de guardar-les en un fitxer KML. S’escull aquest tipus de fitxer perquè permet guardar simultàniament tot tipus de geometries, amb els seus atributs associats i la seva simbologia. A més és fàcilment visualizable amb eines estàndard d’Internet sense aplicativos especials,

A) Utilitzar l’eina de “Guardar Geometria”  de l’Embarra d’Eines de Dibuix, que presenta un submenú amb els següents botons:

  •  – Guarda solament les geometries seleccionades
  •  – Guarda totes les geometries dibuixades

En ambdós casos presenta un diàleg per a indicar el nom del fitxer KML on es guardaran els dibuixos.
B) Utilitzar l’opció “Exportar Capa” del menú d’opcions de la Capa de Treball del Catàleg actualment en edició: