2.3.b.5. Eliminar geometries

Per a eliminar Geometries dibuixades hi ha dos mètodes:
A) Utilitzar l’eina d’Eliminar “Geometries ”  de l’Embarra d’Eines de Dibuix, que presenta un submenú amb els següents botons:

  •  – Eliminar solament les geometries seleccionades
  •  – Eliminar totes les geometries dibuixades

B) Seleccionar les geometries a eliminar i prémer la tecla Suprimir