L’organització de l’espai de treball

Si el vídeo és suficient aclariment, pots passar al següent tema: Selecciona un context de recerca.

A continuació tens una explicació més detallada:

urbiThings s’oferix com una aplicació que funciona sobre qualsevol navegador estàndard d’Internet. Vostè pot obrir en el seu navegador quantes pestanyes de urbiThings com desitgi, de manera que pugui realitzar simultàniament en cada pestanya funcions diferents. Si obre una sessió d’usuari, totes les pestanyes d’una mateixa instància del navegador compartiran aquesta sessió d’usuari. Si vostè obre diverses finestres del seu navegador o obre simultàniament navegadors diferents, en cadascun pot iniciar una sessió amb un usuari distint.

Dintre de la finestra del navegador urbiThings organitza el seu espai de treball en quatre àrees:

  • El Mapa: ocupa sempre tota la pantalla com un fons de treball, la resta dels components es col·locaran sobre ell, però sempre superposats al mapa. El Mapa presenta tots els Serveis de Mapa que estiguin actius.
  • La Capçalera: forma una banda en la part superior de la pantalla sobre el Mapa que solament adquireix fons gris quan el cursor se situa sobre ella. Conté el logotip de urbiThings, el “Sobre” de  Urbimática amb la versió actual, la Unitat Administrativa de Treball en curs, l’Usuari amb la sessió en curs i un menú d’inici.
  • El Panell d’Eines que es desplega sobre el Mapa des de la vora dreta de la pantalla i conté els components essencials de Buscar, ordenar el Catàleg i les Barres d’Eines. La seva grandària es controla arrossegant la seva vora esquerra o amb els botons de tancar i obrir el Panell.
  • El Panell de Mòduls que es desplega sobre el Mapa des de la vora esquerra de la pantalla i conté les diferents funcions colaborativas de uThings. La seva grandària es controla arrossegant la seva vora dreta o amb els botons de tancar i obrir el Panell.
  • El Panell de Resultats que es desplega sobre el Mapa des de la vora inferior de la pantalla i presenta les dades que resultin de realitzar consultes sobre el Mapa o altres components.La seva grandària es controla arrossegant la seva vora superior o amb els botons de tancar i obrir el Panell.

Els tres Panells poden ser desplegats i replegats en tot moment amb les fletxes taronges per deixar el màxim d’espai al Mapa

Mentre estan desplegats es poden superposar uns sobre uns altres, però en tot moment l’usuari pot seleccionar el panell frontal fent clic amb el ratolí sobre el seu contingut.