Editar Dades

Les Capes de Treball permeten editar la geometria d’elements vectorials. Hi ha tres tipus:

  • Capa de Dibuix: és una capa temporal per al dibuix i mesurament de tota classe d’elements geomètrics, el seu contingut es perd al finalitzar la sessió tret que es guardi com un fitxer KML.
  • Capes d’Entitats: cadascuna permet editar un dels tipus d’elements de uThings susceptibles de tenir geometria (Unitats Administratives, Instruments, Entitats, Relacions o Documents). Els seus elements sempre s’extreuen i es guarden en la base de dades de uThings.
  • Capes Externes: són capes importades des de fitxers vectorials (wkt, shp, kml, gml…) o serveis vectorials (wfs, PostGIS, ArcGis, Oracle Spatial…).

Les operacions gràfiques es realitzen mitjançant les Eines de dibuix existents en el Panell d’Eines.