2.3.b.7. Editar Coordenades de geometries

Una vegada dibuixada una o diverses geometries, el seu contingut geomètric és susceptibles de ser modificat com un text pla en diversos formats, l’eina Editar Geometria  presenta un submenú amb els següents botons:

L’editor de text pla permet inserir, modificar o eliminar vèrtex, guardar la geometria i pegar des de fitxers externs de geometries. en aquests formats.