2.3.b.1. Activar les eines de dibuixar i amidar

Hi ha dues formes d’activar les Embarra d’Eines de Dibuix:

  • La primera és utilitzant el botó d’Edició Gràfica i Mesurament   que es troba en la barra principal del Panell d’Eines, al prémer-lo es presenta l’Embarra d’Eines de Dibuix. Aquesta acció també suposa posar en edició la Capa de Treball de Dibuixos. Si es torna a prémer s’oculta l’Embarra i es tanca l’edició de la Capa de Dibuixos.
  • La segona és utilitzant l’opció de “Editar la Capa” del Menú d’Opcions de les Capes de Treball en el Panell de Catàleg:

En ambdós casos la Capa de Treball que hagi quedat en estat d’edició presentarà al costat del seu nom una icona de llapis. En tot moment únicament pot estar en edició una de les Capes de Treball, al posar en edició una capa es tanca automàticament l’activa. Els canvis en les capes no es perden mentre no s’eliminin (Eliminar Geometries) o es tanqui la sessió del navegador.