Domini d’Assignació

Forma una llista de Grups d’Entitat en els quals serà aplicable un Atribut.

Per tant per a una Entitat concreta el conjunt d’Atributs asignables estarà en funció del Grup d’Entitat al que pertanyi.

Es determina per l’Instrument Operador que la crea, encara que pot ser ampliat per Instruments Operadors posteriors.