2.3.c.2. Dibuix Avançat

Les eines de Dibuix Avançat permeten realitzar algunes operacions senzilles de geoproceso. S’activen mitjançant l’Eina de Dibuix “Avançat”  de l’Embarra d’Eines de Dibuix que desplega al seu torn una nova Embarra d’Eines composta dels següents botons:

 •  – Simplificar geometries: elimina vèrtex de les geometries seleccionades.
 •  – Afegir Anell a geometria: utilitza una geometria per a generar un buit dintre d’altra geometria
 •  – Afegir Part a una geometria, suma la geometria d’una entitat la geometria d’altra
 •  – Esborrar Part d’una Geometria, resta d’una geometria la geometria d’una altra
 •  – Divideix una geometria en dues utilitzant una linea de cort.
 •  – Crear Zona d’Influència, genera una nova geometria a partir de les geometries seleccionades ampliant la seva vora a una distància fixada.
 •  – Intersectar geometries, crea una nova geometria en l’espai de superposició de la geometries seleccionades.
 •  – Fusionar geometries, crea una nova geometria per unió de les geometries seleccionades.
 •  – Diferència geomètrica, crea una nova geometria a partir de la parts no superposades d’una de les geometries seleccionades.
 •  – Evolupant convexa, crea una nova geometria que embolica a totes les geometries seleccionades.
 •  – Convertir geometria de Múltiple a Simple, converteix en una geometria única un conjunt de geometries
 •  – Diferència simètrica, crea una nova geometria a partir de les parts no superposades d’un conjunt de geometries.