2.3.b.6. Copiar i Pegar geometries

Una vegada dibuixades una o diverses geometries són susceptibles de ser copiades i pegades mitjançant les Eines de Copiar i Pegar de l’Embarra d’eines de dibuix i mesurament

  • Copiar, envia les geometries seleccionades al portapapers
  • Pegar, recupera les geometries del portapapers.