Informe de posició del cursor al Mapa

El cursor realitza una petició de posició quan es manté en repòs durant més de dos segons. Quan es mou el cursor el resultat s’elimina. La petició es realitza a dos Contextos de Recerca en funció de l’escala del mapa:

  • AL Context de Unitats Administratives de urbiThings quan l’escala és superior a 1:500 retornant tots els nivells de Unitats Administratives existents en aquest punt.
  • A Google Maps quan l’escala és inferior a 1:500, retornant la població, carrer i nombre.