Elements que componen el cercador

Si el vídeo és suficient aclariment, pots passar al següent tema:  Cerca de Mapes.

Explicació detallada del vídeo

Cercador

El Cercador està situat dins del Panell d’Eines en la part dreta de la pantalla. Fent clic en la fletxa taronja s’oculta o es desplega el panell. Per augmentar la grandària del panell cal portar el cursor a la seva vora esquerra, mantenir premut el botó esquerre del ratolí i desplaçar-ho cap a l’esquerra. Si es desplaça cap a la dreta, la grandària disminueix.

Components del Cercador
1. Contextos de cerca

Són els tipus de dades que es poden consultar en urbiThings (Mapes i Geoinformes, Adreces i Elements de urbiThings): (Mapes i GeoInformes, Adreces i Elements de urbiThings):

Cada component s’activa fent clic en ell i deixa en segon pla els altres dos mostrant-los en gris. Les dades als quals s’accedeix a través de cada context de cerca són molt específics pel que la funcionalitat de filtrat de la cerca s’ha adaptat a les seves particularitats.

2. Filtres de cerca

Permeten fitar la cerca, dins de cada component, en funció de diversos criteris que es mostraran als apartats següents:

Hi ha quatre possibilitats per filtrar la cerca:

2.1. Per nom: el cercador filtra en funció del text introduït i mostra els resultats que corresponguin:

2.2. Per clic en el mapa: el cercador filtra en funció d’un clic en el mapa i mostra els resultats aplicables en aquest lloc:

2.3. Per dibuix en el mapa: el cercador filtra en funció d’un polígon dibuixat en el mapa i mostra els resultats aplicables dins de la geometria:

2.4. Per cerca avançada: el cercador filtra en funció d’una selecció de camps, mostrant els resultats que reuneixen els requisits escollits:

3. Resultats de cerca

Mostra el detall de totes les dades que reuneixen els requisits seleccionats en els filtres de cerca. Si no s’ha seleccionat cap filtre es mostren tots els resultats del context de cerca escollit. Permet treballar amb els resultats obtinguts, facilitant la seva selecció i visualització. En l’article referit al Visualitzador de Resultats es poden consultar les seves funcionalitats.