2.2.4. Seleccionar el Servei de Mapa Base

El Mapa Base forma el fons cartogràfic de referència sobre el qual es representen la resta dels Serveis de Mapes.

Normalment està proporcionat per una plataforma global de mapes com Google Maps, Open Street Map o Bing. Les Organitzacions gestores d’una Unitat Administrativa poden també aportar Serveis de Mapa Base en les seves Unitats Administratives, Serveis que únicament seran visibles com a tals quan s’accedeixi a uThings mitjançant Accés Directe a Unitat Administrativa.

Per a seleccionar el Servei de Mapa Base es donaran els següents passos:

  • Fer clic sobre el Panell de Catàleg
  • Desplegar els Mapes basi fent clic sobre la fletxa:

  • Seleccionar el Mapa Basi fent clic sobre el seu cercle.

El Mapa s’actualitzarà de forma immediata substituint el Mapa Base actual pel nou.

El Mapa Base es pot mantenir visible o ocult marcant el seu checkbox:

Si està ocult el fons del mapa podrà establir-se en color blanc (com en la imatge superior) o en color negre:

Utilitzant en el Menú d’Opcions  dels Mapes Basi el botó de Canviar Fons: