Cerca per text

  • Fer clic en el Panell de Buscar
  • Seleccionar el Context de Recerques
  • Escriure una part significativa del nom en el recuadro de text

El sistema presentarà una llista de resultats. Prement cada resultat el mapa farà zoom a la seva extensió. En el cas que aquest resultat disposi de Serveis de Mapes i Dades presentarà un Botó de Càrrega per a la seva inclusió en el Catàleg.