Assignacións

És l’aplicació d’un Atribut sobre una Entitat o una Relació.

S’expressa mitjançant un diversos Valors, cadascun amb una estructura depenent de la Manera d’Expressió de l’Atribut:

  1. Booleà: s’assigna una dada SI/NO, podent-se complementar amb un text descriptiu llarg en diversos idiomes
  2. Numèric: es pot assignar un valor Màxim i un valor Mínim, podent-se complementar amb un text descriptiu llarg en diversos idiomes. Si l’Atribut té assignat un Atribut de caràcter Unitat, la dada de valor s’entendrà com una quantitat ajustada al format definit en aquest Atribut d’Unitat, en altre cas serà un text sense unitat.
  3. De Data: s’assignarà una dada de data Màxima i un de data Mínima, podent-se complementar amb un text descriptiu llarg en diversos idiomes
  4. De Text: s’assignaran un text curt i un text llarg en diversos idiomes.
  5. De Règim: s’assignarà algun dels Atributs que formin el seu Domini de Règim. A més en funció de la manera d’expressió d’aquest Atribut de Règim s’aplicaran els Casos 1,2,3,4 o 6 .
  6. De Referència: s’assignarà algun dels Atributs que formin el seu Domini de Referència, podent-se complementar amb un text descriptiu llarg en diversos idiomes

Les Assignacions en una Entitat poden formar Grups de manera que una mateixa Entitat pugui tenir diversos Grups i en cadascun estiguin assignats els mateixos Atributs amb diferents valors.