2.3.c.3. Aplicar simbologia a geometries

La simbologia aplicada a les geometries dibuixades es pot personalitzar (i exportar en el fitxer KML) mitjançant l’Eina de “Simbologia”  de l’Embarra d’Eines de Dibuix que desplega al seu torn una nova Embarra d’Eines composta dels següents botons:

  •  – Color de farciment, presenta una taujana de color per a emplenar les geometries seleccionades
  •    – Color de línia, presenta una taujana de color per a les vores de les geometries poligonals i lineals seleccionades
  •  –  Incrementa el gruix de la línia de píxel en píxel de les geometries poligonals i lineals seleccionades
  •  – Decrementa el gruix de la línia de píxel en píxel de les geometries poligonals i lineals seleccionades
  •   – Editar el text associat a la geometria seleccionada
  •    –  Desfà l’última acció d’assignació de simbologia
  •  – Copia la simbologia de l’entitat seleccionada
  •  – Pega la simbologia copiada en l’entitat seleccionada
  •  – Presenta una taujana de simbologies estàndard per a aplicar a les geometries seleccionades