Territorios

uThings manté una base de dades mundial de Unitats Administratives: delimitacions de sòl assignades a una o diverses Organitzacions amb competència territorial.
S’estructuren en sis nivells jeràrquicament depenents, el primer està format per 255 països encara que l’ONU únicament reconeix a 194
A partir d’aquest nivell en cada país hi ha estructures diferents, des de les mes senzilles com país / municipi fins a les mes complexes com a França: país / regió / departament / districte / cantó / comuna.
En total es comptabilitzen 293.849 àmbits distribuïts en sis nivells

  1. = 255
  2. = 3.574
  3. = 48.895
  4. = 142.614
  5. = 47.085
  6. = 51.425 (únicament existeixen a França i Rwuanda)